Algemene voorwaarden

Springkastelen

Reservering
Men kan ons telefonisch, per e-mail of via onze website contacteren. De reservering wordt steeds door ons bevestigd.

Betaling
Contante betaling bij levering of achteraf via een overschrijving. Indien de betaling niet gebeurd is, na de vervaldatum, wordt er maandelijks 25% van de huursom aangerekend op de volgende factuur. “kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belastingen. BTW niet toepasselijk”

Levering
De springkastelen en tenten worden door ons geleverd en opgehaald. De waterloopballen kunnen afgehaald worden op een vooraf afgesproken adres in Middelkerke. Het tijdstip van de levering en het ophalen is af te spreken met de klant. De tenten en springkastelen kunnen de avond voordien geleverd worden en de morgen nadien opgehaald. Alleen de werkelijke huurdag zal aangerekend worden. De springkastelen en voetbaldarts worden gratis geleverd in West-Vlaanderen.

Ondergrond
Het springkasteel moet steeds op een zachte vlakke ondergrond ( gras ) geplaatst worden. Indien dit onmogelijk is, gelieve dit bij de reservatie te vermelden, zodat we het nodige materiaal kunnen voorzien. Zo niet, kan altijd geweigerd worden om het springkasteel op te stellen. Het springkasteel mag in geen geval geplaatst worden op steenslag, oneffen terrein of op plaatsen waar scherpe voorwerpen voor komen. Als op vraag van de huurder het springkasteel op een harde ondergrond (klinkers) dient geplaatst te worden en het kan niet verankerd worden, zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele schade die daaruit volgt.

Aansprakelijkheid
Voor de plaatsing hebben we een vlakke doorgang nodig van minimum 1 m breedte. Het springkasteel mag na opstelling niet meer verplaatst worden. De motor mag nooit afgedekt worden en de luchttoevoer moet gestrekt blijven. Gelieve een meter vrije ruimte rondom het springkasteel te voorzien.

Elektriciteit
Voorzieningen: elektriciteit van 220 volt, minstens 16 amp., te leveren tot aan de achterkant van het springkasteel ( verlengkabel dient klaar te liggen)

Veiligheid
Het springkasteel mag enkel betreden worden onder toezicht van een volwassene. Het is verboden om op de muren te klimmen, hangen en die naar beneden te trekken. Het is verboden om te eten, drinken, huisdieren, speelgoed, scherpe voorwerpen… op het springkasteel te brengen. Het springkasteel mag niet met schoenen betreden worden. Springkastelen zijn gemaakt voor kinderen, niet voor volwassenen! Men moet erop toezien dat de kinderen niet achter het springkasteel aan de blower komen en het springkasteel aflaten. Ook de ritsen aan de zijkanten moeten gesloten blijven. De tenten worden niet geplaatst wanneer de windkracht meer dan 5 Btf is.

Wat bij regen?
Het springkasteel mag opgeblazen blijven bij regen. Enkel bij hevige rukwinden moet het springkasteel afgelaten en dubbelgevouwen worden, zodat het water niet in het springkasteel kan lopen. Koppel ook de motor en elektriciteitskabels af en leg die op een droge plaats.

Wat bij schade en/ of defect?
Bij defect of schade tijdens de huurperiode moet je ons onmiddellijk verwittigen op het nummer: 0498/ 66 78 28. Wanneer het gehuurde materiaal beschadigd, niet of onvolledig teruggebracht wordt, zal de klant dit volledig vergoeden aan de nieuwprijs. En wanneer een klant moet geannuleerd worden omwille dat het materiaal beschadigd, niet of onvolledig terugegebracht is, zal de klant dit dit ook volledig vergoeden.

Verantwoordelijkheid
De huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen tijdens de volledige huurperiode en zal permanent toezien op de goede werking. Bij eventuele schade, al dan niet opzettelijk, zal deze worden verhaald op de huurder. De springkastelen blijven altijd eigendom van de verhuurder.

Aansprakelijkheid
De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, van welke aard ook tijdens de verhuurperiode. Evenmin kan de verhuurder aansprakelijk gesteld worden voor de schade of letsels ontstaan tijdens de levering, plaatsing, gebruik of afbouw. Het is aan de huurder verplicht om alle wettelijke aanvragen te doen, indien er gebruik gemaakt wordt van openbare domeinen, parken…

Annulatie
De huurder kan ten alle tijde het contract gedeeltelijk of geheel verbreken. Er worden geen annulatiekosten gerekend als de huurder annuleert ten laatste 48u. voor de huurdag. Er worden wel annulatiekosten gerekend bij een annulatie binnen de 48u. voor de huurdag en deze bedragen 50% van het huurbedrag.  Pump And Jump behoudt het recht om, in geval van buitengewone omstandigheden (weeromstandigheden, materiaalbreuk..) de verhuur te annuleren of de verhuur in samenspraak met de klant te wijzigen of passende alternatieven aan te bieden. Hiervoor kan er onderling een nieuwe prijs worden afgesproken.

Aanvaarding
Bij ondertekening van de huurovereenkomst erkent de klant over alle nodige voorzieningen te beschikken om de springkastelen te kunnen gebruiken zoals hierboven staat omschreven. Eventuele klachten dienen binnen de 3 dagen per aangetekend schrijven na in ontvangst name van de levering aan de verhuurder te worden gemaakt. Alle betwistingen vallen onder toepassing van het Belgische recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Veurne.

Feestmateriaal

Reservering
Men kan telefonisch, per e-mail of via onze website reserveren. De reservering wordt steeds door ons bevestigd.

Betaling
Contante betaling bij levering of achteraf via een overschrijving. Indien de betaling niet gebeurd is, na de vervaldatum, wordt er maandelijks 25% van de huursom aangerekend op de volgende factuur.

Schade en of defect
Bij defect of schade tijdens de huurperiode moet je ons onmiddellijk verwittigen op het nummer: 0498/ 66 78 28. Wanneer het gehuurde materiaal beschadigd, niet of onvolledig teruggebracht wordt, zal de klant dit volledig vergoeden aan de nieuwprijs. En wanneer een klant moet geannuleerd worden omwille dat het materiaal beschadigd, niet of onvolledig terugegebracht is, zal de klant dit dit ook volledig vergoeden.

Verantwoordelijkheid
De huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen tijdens de volledige huurperiode en zal permanent toezien op de goede werking. Bij eventuele schade, al dan niet opzettelijk, zal deze op de huurder worden verhaald.

Annulatie

De huurder kan ten alle tijde het contract gedeeltelijk of geheel verbreken. Er worden geen annulatiekosten gerekend als de huurder annuleert ten laatste 48u. voor de huurdag. Er worden wel annulatiekosten gerekend bij een annulatie binnen de 48u. voor de huurdag en deze bedragen 50% van het huurbedrag.  Pump And Jump behoudt het recht om, in geval van buitengewone omstandigheden (weeromstandigheden, materiaalbreuk..) de verhuur te annuleren of de verhuur in samenspraak met de klant te wijzigen of passende alternatieven aan te bieden. Hiervoor kan er onderling een nieuwe prijs worden afgesproken.

Aanvaarding
Bij ondertekening van de huurovereenkomst erkent de klant over alle nodige voorzieningen te beschikken om de waterloopballen te kunnen gebruiken zoals hierboven beschreven. Eventuele klachten dienen binnen de 3 dagen per aangetekend schrijven na in ontvangst name van de lervering aan de verhuurder te worden gemaakt. Alle betwistingen vallen onder toepassing van het Belgische recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Veurne.

Bumperballs

Reservering
Men kan ons telefonisch, per e-mail of via onze website contacteren. De reservering wordt steeds door ons bevestigd.

Betaling
Contante betaling bij levering of achteraf via een overschrijving. Indien de betaling niet gebeurd is, na de vervaldatum, wordt er maandelijks 25% van de huursom aangerekend op de volgende factuur.

Bumperballs met begeleiding / opgehaald.
De bumperballs kunnen opgehaald worden op een vooraf afgesproken adres in Middelkerke. De bumperballs kunnen de avond voordien opgehaald worden en mogen de morgen nadien teruggebracht worden. Alleen de werkelijke huurdag zal aangerekend worden. De bumperballs kunnen ook geleverd worden tegen 0,5 euro/km.

Ondergrond/omgeving
Bumperball moet steeds op een effen ondergrond ( gras , zand, sportzaal) gespeeld worden. Niet op beton, cement, asvalt, een schurende of vuile ondergrond. Zorg er ook voor dat er geen scherpe (stenen, glas, schelpen….) voorwerpen aanwezig zijn. Niet op het water gebruiken! Zorg ervoor dat er in de buurt geen obstakes (bbq, naders, omheiningen, planten met stekels, sigaretten…) aanwezig zijn die de bumperballs kan beschadigen. Alle schade, anders dan de normale slijtage, als ook eventuele reiningskosten (25 euro per uur) veroorzaakt door abnormaal gebruik (= een scheur: min 250 euro) zullen doorgerekend worden aan de huurder.

Elektriciteit
Voorzieningen: elektriciteit van 220 volt, minstens 16 amp. Geen elektriciteit in de buurt? Er is ook een mogelijkheid om een blower op batterijen te huren: 25 euro

Veiligheid
We verhuren alleen de originele bumperballs en geen namaak voor jullie veiligheid! Gebruik van de bumperballs is enkel mogelijk onder toezicht van een volwassene. In geval van slechte weeromstandigheden, waaronder regen en wind,… staat de huurder in voor het gehuurde materiaal. De huurder dient aldus in geval van gevaar voor het gehuurde materiaal de nodige maatregelingen te treffen om de veiligheid te waarborgen en het materiaal en zijn omgeving te vrijwaren voor eventuele schade. De minimale leeftijd van de deelnemers is 10 jaar. 1 Persoon per bumperball. Men mag niet groter zijn dan 2m. Verboden te gebruiken onder invloed van alcohol en/of drugs. Draag geen scherpe voorwerpen ( brillen, sleutels, gsm’s, zakmessen, kledij met knopen/ ritsen) Zorg ervoor dat de blauwe banden goed over de schouders zitten (die zijn verstelbaar zoals een rugzak, anders kan me uit de bal vallen) en trek deze goed vast, zodat het hoofd zich volledig in de bal bevindt. Let erop dat de deelnemers van gelijke sterkte/ gewicht zijn. Neem voldoende rustpauze. Controleer regelmatig de staat van de bumperballs, indien nodig blaas wat bij.

Wat bij schade en/of defect?
Bij defect of schade tijdens de huurperiode moet je ons onmiddellijk verwittigen op het nummer: 0498/ 66 78 28. Wanneer het gehuurde materiaal beschadigd, niet of onvolledig teruggebracht wordt, zal de klant dit volledig vergoeden aan de nieuwprijs. En wanneer een klant moet geannuleerd worden omwille dat het materiaal beschadigd, niet of onvolledig terugegebracht is, zal de klant dit dit ook volledig vergoeden.

Verantwoordelijkheid
De huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen tijdens de volledige huurperiode en zal permanent toezien op de goede werking. Bij eventuele schade, al dan niet opzettelijk, zal deze worden verhaald op de huurder. De bumperballs blijven altijd eigendom van de verhuurder. Zorg ervoor dat al het materiaal teruggebracht wordt: dit houdt in: X aantal bumperballs,1 blower met snoer of 1 blower op baterrijen (2 batterijen makita 4.0Ah 18 V Lithium-ion), 2 plooidoelen, een bal, haringen, lint voor terreinafbakening, orange en gele vestjes. Indien er iets ontbreekt, wordt dit aangerekend door de klant.

Aansprakelijkheid
De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, van welke aard ook tijdens de verhuurperiode. Evenmin kan de verhuurder aansprakelijk gesteld worden voor de schade of letsels ontstaan tijdens de levering, plaatsing, gebruik of afbouw. Het is aan de huurder verplicht om alle wettelijke aanvragen te doen, indien er gebruik gemaakt wordt van openbare domeinen, parken…

Annulatie
De huurder kan ten alle tijde het contract gedeeltelijk of geheel verbreken. Er worden geen annulatiekosten gerekend als de huurder annuleert ten laatste 48u. voor de huurdag. Er worden wel annulatiekosten gerekend bij een annulatie binnen de 48u. voor de huurdag en deze bedragen 50% van het huurbedrag.  Pump And Jump behoudt het recht om, in geval van buitengewone omstandigheden (weeromstandigheden, materiaalbreuk..) de verhuur te annuleren of de verhuur in samenspraak met de klant te wijzigen of passende alternatieven aan te bieden. Hiervoor kan er onderling een nieuwe prijs worden afgesproken.

Aanvaarding
Bij ondertekening van de huurovereenkomst erkent de klant over alle nodige voorzieningen te beschikken om de bumperballs te kunnen gebruiken zoals hierboven staat omschreven. Eventuele klachten dienen binnen de 3 dagen per aangetekend schrijven na in ontvangst name van de lervering aan de verhuurder te worden gemaakt. Alle betwistingen vallen onder toepassing van het Belgische recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Veurne.